Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.