BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony przetargu:

Dostawa fabrycznie nowej podciśnieniowej kompaktowej zamiatarki chodnikowej


  Wersja z dnia: 25.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie nr 510062562-N-2019 z dnia 01.04.2019r. o udzieleniu zamówienia - dostawy.

  Wersja z dnia: 15.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.03.2019r.

  Wersja z dnia: 13.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie Informacji z otwarcia ofert w dniu 15.03.2019r.

  Wersja z dnia: 12.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczono Odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 12.03.2019r.

  Wersja z dnia: 11.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczono odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 11 marca 2019r. - odpowiedzi z dnia 12 marca 2019r. oraz Poprawiony załącznik nr 1 do SIW z dnia 12 marca 2019r. w związku z udzielonymi odpowiedziami.

  Wersja z dnia: 08.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczono odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 11.03.2019r. oraz w związku z zapytaniami poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.