BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony przetargu:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny ul. Konopnickiej, Prusa


  Wersja z dnia: 02.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w UZP nr 510006115-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.

  Wersja z dnia: 10.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.01.2020r.

  Wersja z dnia: 25.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie z otwarcia ofert z dnia 10.12.2019r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.