BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony przetargu:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny ul. Kopernika - Trzech Krzyży


  Wersja z dnia: 16.06.2020
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 510121453-N-2020 z dnia 07.07.2020 r.

  Wersja z dnia: 28.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. :"Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny ul. Kopernika- Trzech Krzyży".

  Wersja z dnia: 12.05.2020
Powód wprowadzenia zmian: Informacja z otwarcia ofert 28.05.2020r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.