BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony przetargu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców przy ul. 1 -go Maja w Zdunach dz. nr 380/2, 382/2, 2599/14, 356, 358, 382/1, 1198/2, 2599/13


  Wersja z dnia: 26.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: Korekta załącznika nr 3.

  Wersja z dnia: 25.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: Bez daty rozstrzygnięcia.

  Wersja z dnia: 25.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie przetargu: ustawienie daty zakończenia i rozstrzygnięcia.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.