BIP.gov.pl

Dostawa fabrycznie nowej podciśnieniowej kompaktowej zamiatarki chodnikowej (nr 271.1.2019)

Podlega Ustawie
koniec: 15.03.2019, 11:00, rozstrzygnięcie: nie podano (rozstrzygnięty), kontakt: biuro@pwik.zduny.pl

Ogłoszenie nr 522932-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z.o.o.:
Dostawa fabrycznie nowej podciśnieniowej kompaktowej zamiatarki chodnikowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie


Ogłoszenie nr 522932-N-2019 z dnia 2019-03-08 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dla zadania pn. Dostawa fabrycznie nowej podciśnieniowej kompaktowej zamiatarki chodnikowej


Odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 11.03.2019r.

Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ


Odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 11.03.2019r. (odpowiedź w dniu 12 marca 2019r.) cd.

Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 12.03.2019r.


Odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 12.03.2019r.


Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.03.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.03.2019r.

Ogłoszenie nr 510062562-N-2019 z dnia 01.04.2019r. o udzieleniu zamówienia - dostawy.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Joanna Wojtaszek
Publikacja dnia: 08.03.2019, 13:15

Dokument oglądany razy: 551
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.