BIP.gov.pl

Majątek Spółki

Majątek Spółki – stan na dzień 31.12.2016 r.
 

Aktywa stan na 31.12.2016 r. ( wg. bilansu) 

 

 

A

  

2016 rok

AKTYWA TRWAŁE

13 412 431,83 zł

I

Wartości niematerialne i prawne

25 829,25 zł

II

Rzeczowe aktywa trwałe

13 386 602,58 zł

1.

Środki trwałe

13 386 602,58 zł

a)

grunty

783 026,00 zł

-

własne  -  2. 7882 ha

706 019,00 zł

-

użytkowanie wieczyste - 0.3436 ha

77 007,00 zł

b)

budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

12 553 372,24 zł

c)

urządzenia techniczne i maszyny

32 590,08 zł

d)

środki transportu

17 614,26 zł

e)

inne środki trwałe

0,00 zł

2.

środki trwałe w budowie

0,00 zł

 B

AKTYWA OBROTOWE

1 350 094,41 zł

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Joanna Wojtaszek
Publikacja dnia: 25.07.2017
Podpisał: Joanna Wojtaszek
Dokument z dnia: 25.07.2017
Dokument oglądany razy: 1102
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.