BIP.gov.pl

Struktura właścicielska

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.285.000 zł ( słownie dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 23.285 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100/) każdy.  Wszystkie wymienione udziały należą do Gminy Zduny. 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Joanna Wojtaszek
Publikacja dnia: 20.07.2023
Podpisał: Joanna Wojtaszek
Dokument z dnia: 20.07.2023
Dokument oglądany razy: 1152
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.