BIP.gov.pl

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny ul. Konopnickiej, Prusa (nr Ogłoszenie nr 626962-N-2019 z dnia 2019-11-25 r. )

Podlega Ustawie
koniec: 10.12.2019, 12:00, rozstrzygnięcie: nie podano (rozstrzygnięty), kontakt: biuro@pwik.zduny.pl

Ogłoszenie nr 626962-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z.o.o.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny ul. Konopnickiej, Prusa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w UZP nr 510006115-N-2020 z dnia 13-01-2020 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.01.2020r.


Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.12.2019r.


Ogłoszenie nr 626962-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny ul. Konopnickiej, Prusa.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1-10 dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny ul. Konopnickiej, Prusa.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Joanna Wojtaszek
Publikacja dnia: 25.11.2019, 12:13

Dokument oglądany razy: 208
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.